skip to Main Content
CORONA/COVID-19: Vi iakttar hygienriktlinjer i enlighet med Region Skåne. Om du har förkylningssymptom, vänligen ring och boka om din tid.

Yrsel kan bero på olika saker. En vanlig orsak är det som i dagligt tal kallas Kristallsjuka. Det kallas också benign (godartad) lägesyrsel. Yrseln uppstår när små otoliter (”öronstenar”) lossnar från en båggång i innerörat och hamnar i en annan båggång. Anledningen till varför otoliterna lossnar är oklar.

Symptomen är rotatorisk yrsel (som att åka karusell) och debuterar vid lägesförändringar. Ex. när man lägger sig ner i sängen, böjer sig framåt eller bakåt, vänder sig i sängen. Yrselanfallet kan hålla i sig upp till en minut. Detta upplevs som mycket obehagligt och en del personer blir kraftigt illamående.

Godartad lägesyrsel behandlas snabbt och effekt vid ett besök och du erhåller ett träningsprogram som minskar balanssystemets känslighet för lägesändringar. Efter 1-2 veckors träning är de flesta helt besvärsfria.

Ju mer yr du står ut med att vara, desto snabbare går symptomen över!

Man kan även uppleva en yrsel eller en ostadighetskänsla, mer som sjösjuka. Detta är ofta något som kommer med stigande ålder när synen, hörseln, rörligheten i fotlederna och nervbanornas hastighet försämras. Detta kallas multisensorisk svikt. När några sinnen sviktar så måste andra sinnen arbeta hårdare och då blir det extra viktigt att träna sin balans. Kan du stå på ett ben i 30 sekunder? Vi komponerar ett träningsprogram som utmanar din balans.

Hitta till oss

Jörgen Ankersgatan 12
211 45 Malmö, våning 2

Mellan Davidhallstorg och Triangeln.

Kontakta oss

Tel: 040-611 55 10
Skicka e-post

Betalning

Betalning sker helst via SWISH

Leg. sjukgymnast / fysioterapeut

Leg. sjukgymnast / fysioterapeut

Leg. sjukgymnast / fysioterapeut