skip to Main Content
CORONA/COVID-19: Vi iakttar hygienriktlinjer i enlighet med Region Skåne. Om du har förkylningssymptom, vänligen ring och boka om din tid.

Axeln är en komplex led som är utsatt för såväl traumatiska skador som överbelastningsbesvär. Inklämingsproblematik eller impingement utgör en stor del av skadorna i axelleden. Även den lilla glidled (Acromeoclavikularleden) som utgör länken mellan skulderblad och nyckelben kan drabbas av belastningar som kan skapa besvär. Axelledens funktion förlitar sig i stor grad på ett följsamt samspel mellan skuldra och axel. När detta samspel störs kan smärta bli en ovälkommen effekt. Strukturer i axeln som kan ge smärta kan t.ex. vara slemsäckar/bursor, senor, muskler, ledkapsel och ledytor. Då axelns rörelsemönster ger dig möjligheter som inte är möjliga i en gångjärnsled som t.ex. ett knä, så finns det även det även en baksida till detta. Denna baksida handlar om instabilitet. Instabilitet i en axelled kräver ofta strukturerad rehab och mycket tålamod. Har du axelbesvär är du välkommen att höra av dig till oss.

Hitta till oss

Jörgen Ankersgatan 12
211 45 Malmö, våning 2

Mellan Davidhallstorg och Triangeln.

Kontakta oss

Tel: 040-611 55 10
Skicka e-post

Betalning

Betalning sker helst via SWISH

Leg. sjukgymnast / fysioterapeut

Leg. sjukgymnast / fysioterapeut

Leg. sjukgymnast / fysioterapeut