skip to Main Content
CORONA/COVID-19: Vi iakttar hygienriktlinjer i enlighet med Region Skåne. Om du har förkylningssymptom, vänligen ring och boka om din tid.

Det är fritt vårdsökande och du behöver ingen remiss för att komma till Citysjukgymnasterna. Vi är anslutna till Region Skånes ersättningssystem och ett besök kostar 200kr. Högkostnadskort och frikort gäller.

Återbud lämnas senast 24 timmar innan bokad tid.

Om du uteblir eller lämnar sent återbud debiteras du dubbel besöksavgift 400kr i enlighet med Region Skånes riktlinjer.

Behandling av personuppgifter (GDPR)

I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR; General Data Protection Regulation) och för att vi värnar om din integritet behandlar vi alla uppgifter som du lämnar till oss i enlighet med Patientdatalag (SFS 2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd gällande journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40).

Hitta till oss

Jörgen Ankersgatan 12
211 45 Malmö, våning 2

Mellan Davidhallstorg och Triangeln.

Kontakta oss

Tel: 040-611 55 10
Skicka e-post

Betalning

Betalning sker helst via SWISH

Leg. sjukgymnast / fysioterapeut

Leg. sjukgymnast / fysioterapeut

Leg. sjukgymnast / fysioterapeut