skip to Main Content
CORONA/COVID-19: Vi iakttar hygienriktlinjer i enlighet med Region Skåne. Om du har förkylningssymptom, vänligen ring och boka om din tid.

Ländryggen eller lumbalen utgör en av de vanligaste lokalisationerna för smärta i din kropp. De flesta har någon gång i sitt liv upplevt hur mycket smärta ett ryggskott kan ge. Ibland kommer smärtan plötsligt t.ex. vid lyft och vridningar. Lika ofta kan smärtan komma som ett resultat av långvariga belastningar. Inte helt sällan kan en ländryggssmärta börja ganska lokalt för att sedan sprida sig ned mot säte och ben. Man kan ha svårt att böja sig framåt eller sitta ned i låga möbler. En hostning eller nysning kan smärta mycket. I vissa fall kan smärtan vandra vidare ned i benen/benet.

Har man smärta i på detta sätt som debuterat i ländryggen så brukar man tala om en ”ischias”. Ischiasproblematik kan förutom smärta i benet ge känselbortfall och kraftnedsättning i benen. Vid undersökning kan även reflexer i benen vara påverkade. Vid klinisk undersökning kan man med hjälp av att analysera symtomen nivåbestämma var i ländryggen besvären sitter. Genom en sådan klinisk undersökning kan man sedan sätta in rätt behandling.

Vid ländryggsbesvär är det viktigt att få en bra bedömning av t.ex. en fysioterapeut för att rätt åtgärder ska kunna tas för att ett akut besvär inte ska bli långvarigt och att ett långvarigt besvär ska kunna hanteras så optimalt som det går. OBS: Om du upplever påverkan på blås- och tarmfunktion samtidigt med dina ländryggsbesvär eller ischias så är detta att beteckna som ett akut tillstånd som man följaktligen också söker akut för på sjukhusets akutmottagning.

Hitta till oss

Jörgen Ankersgatan 12
211 45 Malmö, våning 2

Mellan Davidhallstorg och Triangeln.

Kontakta oss

Tel: 040-611 55 10
Skicka e-post

Betalning

Betalning sker helst via SWISH

Leg. sjukgymnast / fysioterapeut

Leg. sjukgymnast / fysioterapeut

Leg. sjukgymnast / fysioterapeut