skip to Main Content
CORONA/COVID-19: Vi iakttar hygienriktlinjer i enlighet med Region Skåne. Om du har förkylningssymptom, vänligen ring och boka om din tid.

Din ryggrad byggs upp av fr.a. kotor och diskar. Ryggmärg och nervstrukturer passerar tätt inpå varandra längs detta imponerande stativ som utgör ett centrum för din rörlighet och funktion. Varje dag utsätter du hela detta system för stora påfrestningar. Det kan handla om både statisk belastning som vid kontorsarbete eller långvarigt sittande, men även dynamisk belastning som idrott av olika slag. Ibland kan belastningar göra att dina diskar i rygg och nacke börjar bukta. I vissa fall kan ett så kallat diskbråck uppstå. Diskbråck betyder att den mjuka inre delen i disken tryckts ut. I vissa fall hamnar denna mjukare massa olyckligt mot nerv eller annan struktur som skapar inflammation och smärta. Som regel behöver man i sådant fall professionell hjälp för att med så goda förutsättningar som möjligt kunna tillfriskna utan att drabbas av mer långvariga besvär. I undantagsfall kan diskbråck kirurgiskt avlägsnas. Detta görs fr.a. om du haft en stark och ihållande smärta eller betydande funktionsbortfall. I mycket sällsynta fall kan man få besvär som påverkar blås- och tarmfunktion. I dessa fall behöver man akut hjälp och söker sig då till sin närmaste akutmottagning. I de flesta fall behandlas man dock konservativt med fysioterapi. Om du vet med dig att du har bekymmer från diskbråck eller misstänker att du kanske har detta tillstånd är du välkommen att höra av dig för bedömning och behandling.

Hitta till oss

Jörgen Ankersgatan 12
211 45 Malmö, våning 2

Mellan Davidhallstorg och Triangeln.

Kontakta oss

Tel: 040-611 55 10
Skicka e-post

Betalning

Betalning sker helst via SWISH

Leg. sjukgymnast / fysioterapeut

Leg. sjukgymnast / fysioterapeut

Leg. sjukgymnast / fysioterapeut